20/11/1627, 2

20/11/1627, 2

2 Dorp schrijft vanaf de Noordzee d.d. 16 nov. nog geen vijandelijke schepen op zee te hebben gezien.
HHM nemen geen resolutie.