20/11/1627, 3

20/11/1627, 3

3 Carl van Cracou bericht d.d. Elseneur [Helsingør] 29 okt. en 8 nov. over het verloop van de zaken aldaar. HHM dienen zich hiermee te gaan bezighouden.
HHM zullen de brieven bespreken met Z.Exc. Deze moet enkele heren uit de provincies oproepen en met hen overleggen en besluiten wat het beste gedaan kan worden. De griffier wordt gelast hun resoluties op te schrijven alsof het besluiten van de voltallige vergadering betreffen.