20/11/1627, 4

20/11/1627, 4

4 Resident Aissema bericht d.d. Hamburg 24 okt. over de stand van zaken aldaar.
Z.Exc. zal hiervan op de hoogte gebracht worden.