22/11/1627, 2

22/11/1627, 2

2 Op gedeputeerden van de Admiraliteit in Zeeland verzoeken nogmaals in plaats van de twee door de Admiraliteit te Amsterdam tegen Zandvliet gestuurde potten twee grotere schepen te sturen.
HHM zullen met de gedeputeerden van de Amsterdamse Admiraliteit en die in het Noorderkwartier bespreken of andere schepen ook geschikt zijn.