22/11/1627, 9

22/11/1627, 9

9 Kapitein Wouter van Angium klaagt dat de Admiraliteit te Dokkum zijn bemanning heeft laten afdanken en hem strafbaar heeft verklaard omdat hij zich door resident Aissema heeft laten ophouden en naar 's- Gravenhage is gekomen om verslag te doen van de stand van zaken bij de Elbe.
HHM schrijven de Admiraliteit dat de kapitein alles in hun opdracht gedaan heeft. Zij moet hem dus niet beschuldigen maar in dienst nemen net als andere kapiteins.