22/11/1627, 5

22/11/1627, 5

5 Gezien het belang van de zaterdag ontvangen brieven van Carl van Cracou wordt Z.Exc. nogmaals gemachtigd om met Ernst Casimir en enkele door hem op te roepen gedeputeerden uit de provincies te beraadslagen over wat het beste gedaan kan worden. Tevens machtigen HHM hem dit te laten uitvoeren. De griffier moet de stukken opmaken.