22/11/1627, 7

22/11/1627, 7

7 Op het voorstel van Rantwyck betreffende de gezantschappen naar Frankrijk en Engeland depĂȘcheren HHM ordonnantie van 800 gld. voor elk van de heren voor hun uitrusting. Voor vier heren is dit 3.200 gld. Doublet zal voor de reis naar Frankrijk 5.000 gld. voorschieten en voor de reis naar Engeland 3.000 gld. De heren mogen per gezantschap een bode meenemen en een expresse bode sturen bij belangrijke zaken maar zij moeten zo zuinig mogelijk zijn. De voor beide gezantschappen benodigde stukken zoals geloofsbrieven, commissiebrieven en akten van indemniteit zullen worden gedepĂȘcheerd. De betaling van de eerder in Engeland aan de commissarissen bij het sluiten van het offensieve en defensieve verbond beloofde vereringen wordt opgeschort.