24/11/1627, 1

24/11/1627, 1

1 1 Duijck overhandigt een aan hem geschreven brief van resident Aetsema waarbij deze een aan hem geschreven brief van de burgemeesters en raad van Hamburg d.d. 21 okt. heeft gevoegd. Zij zijn bezig bij de keizerlijke generaals neutraliteit voor de Elbe te verkrijgen. Zij hopen dat het vooruitzicht hierop goed is indien de koning van Engeland, de koning van Denemarken en HHM ook hiermee willen instemmen en verzoeken daarom om een resolutie.
HHM schrijven Aetsema terug dergelijke onderhandelingen niet af te wijzen maar ze die van Hamburg aan te raden, opdat zij een akte verkrijgen van de beide generaals van de keizer. Zij moeten daarbij de Elbe vrij en onbelemmerd laten, er geen vestingwerken bouwen en niet de handel hinderen door het uitrusten van oorlogsschepen. Aetsema moet namens HHM verklaren dat het hun aangenaam zal zijn en dat zij genegen zijn de zaak ijverig te helpen bevorderen.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.