24/11/1627, 2

24/11/1627, 2

2 De burgemeesters en regeerders van Medemblik schrijven d.d. 1 sept. ten gunste van Pieter Dirxen Schutter om hem tevreden te stellen.
HHM vragen hierover informatie aan de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier .