24/11/1627, 6

24/11/1627, 6

6 Bericht wordt dat kapitein Bagin zich zonder een schot te hebben gelost aan de vijand heeft overgegeven.
HHM gelasten de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam naar Rotterdam te gaan om hem en zijn voornaamste officieren gevangen te nemen. Er moet onmiddellijk een proces gestart worden tot voorbeeld van anderen. Bagin moet 's nachts naar 's- Gravenhage gebracht worden indien men bang is voor een oproer van matrozen.