25/11/1627, 1

25/11/1627, 1

1 Elisabeth Bossaerts, weduwe van mr. Job du Rieu, wil in Sluis gaan wonen waar men slechts een testament mag maken van een derde deel van de goederen. Zij verzoekt een testamentaire beschikking te mogen maken en daarop octrooi te hebben.
HHM vragen hierover advies aan de Raad van Vlaanderen .