25/11/1627, 12

25/11/1627, 12

12 Ontvangen zijn brieven van de gezanten in Zweden en Polen d.d. Danzig [Gdansk] 27 okt., van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 13 nov., van Mibassen d.d. Calais 16 nov. en van Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 4 en 18 september.
HHM nemen geen resolutie.