25/11/1627, 20

25/11/1627, 20

20 De gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier berichten Pieter Dirxen Schutter uit medelijden met zijn armoedige toestand meer te hebben toegekend dan waar hij recht op had.
HHM laten het daarbij.