25/11/1627, 24

25/11/1627, 24

24 Noortwyck, Ploos en Schaffer doen verslag van het onderzoek waartoe zij op 16 nov. zijn gecommitteerd. Zij hebben de kwestie van ontvanger Boudewijn de Man c.s. en een schip uit Hamburg onderzocht. Dit schip was eerst door hun kapitein van De Gulde Sterre veroverd, vervolgens door admiraal Reael afgenomen en samen met De Gulde Sterre te Amsterdam opgebracht. De gecommitteerden hebben de gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam gehoord en concluderen dat er goede redenen zijn om het verzoek van De Man c.s. in te willigen.
Namens het land worden het schip en de buit vrijgegeven. Deze moeten worden teruggegeven aan De Man c.s.