27/11/1627, 1

27/11/1627, 1

1 De regeerders van Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort melden in hun rekest dat de vroedschap van Utrecht Rode handhaaft als gedeputeerde ter Staten-Generaal zonder hun dit mede te delen. Ook Wede, die door de provincie naar HHM is afgevaardigd voor de kwestie van de IJssel, neemt zitting in de vergadering, ook als deze kwestie niet wordt behandeld. Aangezien dit in strijd is met het recht van de steden, verzoeken ze genoemde heren niet meer toe te laten.
Aangezien Rode en Wede in opdracht van de Staten van Utrecht ter vergadering compareren laten HHM op het rekest apostilleren dat niet op hun verzoek kan worden ingegaan.