27/11/1627, 11

27/11/1627, 11

11 Gelezen is de elfde rekening van Languerack van 1 maart 1624 tot 1 maart 1625. Hierin worden enkele posten opgevoerd die bij de declaratie van de heren die in die periode aan het extraordinaris gezantschap naar Frankrijk hebben deelgenomen, zijn goedgekeurd.
HHM besluiten ze hier te schrappen. Ook zal de resolutie van 28 feb. 1619 worden nagekeken krachtens welke Languerack 25 gld. per dag rekent als hij buiten Parijs reist. De post van 2.500 gld. voor de begrafenis van zijn echtgenote zal eveneens in nader beraad gehouden worden.