27/11/1627, 4

27/11/1627, 4

4 Op het verzoek van de weduwe van kapitein La Case om wat geld te ontvangen ter verlichting van de door haar ter verkrijging van een traktement gemaakte kosten, kennen HHM haar 60 gld. toe.