27/11/1627, 5

27/11/1627, 5

5 Een hellebaardier meldt HHM dat de prinses van Oranje vanmorgen is bevallen van een dochter. Hij zal hiervoor worden beloond met ...1 Essen, Noortwyck, Wede, Haersolte en Schaffer zullen Z.Exc. hiermee gelukwensen.

1 Het bedrag ontbreekt.