27/11/1627, 8

27/11/1627, 8

8 Beraadslaagd is over de gisteren ontvangen brief van Aissema.
Aangezien die van Hamburg van plan zijn de vrije vaart op de Elbe onder toezicht te plaatsen, schrijven HHM hun de staatse oorlogsschepen niet te beletten om tot aan hun stad koopvaardijschepen te konvooieren en de koopvaardijschepen niet met lasten te bezwaren.