27/11/1627, 9

27/11/1627, 9

9 Lochteren en Nobel hebben overlegd met resident Vosbergen. Deze heeft een contract gesloten met Joost Brasser betreffende het subsidie van HHM en hem overgehaald de koning van Denemarken al 90.000 gld. te sturen. Brasser heeft aangeboden een contract te sluiten voor nog 100.000 gld. mits hij van Doublet een obligatie tot terugbetaling van de 90.000 gld. krijgt.
HHM schorten een besluit op.