28/11/1627, 1

28/11/1627, 1

1 HHM vinden het nodig dat de gezantschappen naar Frankrijk en Engeland bespoedigd worden, doch over de rangorde van de genomineerden voor het gezantschap naar Frankrijk is nog geen besluit genomen. Sommelsdijck komt uit Holland en volgens deze provincie moet dezelfde volgorde aangehouden worden als bij de Staten-Generaal, ondanks het feit dat hij gedeputeerd is in de RvS en Vosbergen ter vergadering van HHM compareert. De andere provincies geven Vosbergen voorrang overeenkomstig het algemeen bekende gebruik en de resolutie van 6 okt. 1625. Niettemin vinden ze het goed dat Sommelsdijck, om de preferentie te krijgen, voor de duur van het gezantschap ontslagen wordt van zijn eed als raad van State.
Een definitief besluit wordt uitgesteld.