28/11/1627, 2

28/11/1627, 2

2 Besproken wordt of HHM conform door Vosbergen met Joost Brasser gesloten contract over het overmaken van 90.000 gld. aan de koning van Denemarken zullen toezeggen de betaling van dit bedrag in contanten of met een obligatie te doen.
HHM stellen een definitief besluit uit.