28/11/1627, 4

28/11/1627, 4

4 De heren van Holland hebben het overzicht onderzocht van betalingen die de Admiraliteit te Rotterdam dringend moet doen aan de kapiteins die zich zowel op zee als in de Republiek bevinden. Zij stellen voor om ter afdanking van de matrozen van de kapiteins van Jasper Lieffhebber en Romer 35.000 gld. te laten lenen door Doublet op het miljoen of de 800.000 gld. waarom opnieuw verzocht is voor de Admiraliteiten.
HHM vinden het beter nog enkele dagen te wachten totdat men bericht uit zee zal hebben ontvangen over wat er is voorgevallen tussen de staatse schepen en die van de vijand.