29/11/1627, 4

29/11/1627, 4

4 Aangezien diverse goederen naar het leger van de vijand te Zandvliet worden gebracht, besluiten HHM met advies van Z.Exc., Ernst Casimir en de RvS dat Z.Exc. de gouverneurs te Bergen op Zoom en te Lillo zal schrijven. Zij moeten de rechtstreeks naar het genoemde leger gaande of in de buurt aangetroffen goederen door de soldaten in beslag laten nemen.