30/11/1627, 15

30/11/1627, 15

15 De twee brieven van Joachimi d.d. 23 en 24 nov. vereisen geen resolutie. Ter gelegenheid ervan gelasten HHM fiscaal Sille en zijn adjunct de kwestie Amboina [Ambon] ijverig te behartigen opdat de kwestie zo snel mogelijk in staat van wijzen kan worden gebracht. De gedelegeerde rechters worden ook gemachtigd de kwestie voor te bereiden voor de behandeling ter terechtzitting en met de voorbereidingen voor het proces door te gaan tot aan het vonnis.