30/11/1627, 16

30/11/1627, 16

16 De Rover, raad van State, compareert en meldt overeenkomstig de resolutie van 20 nov. voorlopig een fort van honderdvijftig roeden aan de westkant van Blauwgaren tegen 440 gld. per roede te hebben aanbesteed. Die van Zeeland hebben echter de verklaring het daarvoor benodigde geld te zullen verschaffen uitgesteld tot de vergadering van de Staten van Zeeland die morgen zal beginnen. De Rover wil weten of de aannemers mogen beginnen of dat men de resolutie van de Staten van Zeeland moet afwachten.
Aangezien de vergadering morgen begint en er gedeputeerden van HHM naartoe gaan, moeten deze gedeputeerden zich ervoor inspannen dat het verschaffen van het geld wordt aangenomen. De aannemers moeten hierop wachten. HHM geven de RvS in overweging De Rover toe te voegen aan de commissie naar Zeeland aangezien hij kennis van zaken heeft.