02/12/1627, 1

02/12/1627, 1

1 Op het verzoek van Andries en Lodewich Janssen uit Aalst verlenen HHM gedurende tien jaar octrooi voor hun uitvinding van een gloeioven. De uitvinding mag niet eerder in dit land zijn gebruikt en moet binnen een jaar worden verwezenlijkt.