02/12/1627, 2

02/12/1627, 2

2 De Generaliteitsrekenkamer bericht d.d. 25 nov. conform de resolutie van 23 nov. niet precies te kunnen nazien welke posten op de staat van oorlog van de provincies verstorven of afwezig zijn. Dit komt omdat er nog geen declaraties door Gelderland en Overijssel zijn ingediend. Andere provincies hebben nog geen declaraties ingediend over 1625 en 1626. De Rekenkamer verzoekt HHM op de door hen op 8 nov. gelezen remonstrantie betreffende de declaraties van Gelderland, Overijssel en Drenthe te besluiten met het landsbelang voor ogen.
De remonstrantie wordt geresumeerd, maar een besluit wordt opgeschort. Wel wordt ontvanger-generaal Doublet gelast de resolutie van 8 nov. na te komen en te berichten over de eerder bij de Rekenkamer ingediende staat van zijn achterstallen.