02/12/1627, 3

02/12/1627, 3

3 Een brief van Languerack d.d. Parijs 20 nov. behoeft geen resolutie.