03/12/1627, 2

03/12/1627, 2

2 HHM lezen het op 27 nov. door resident Vosbergen en koopman Joost Brasser gesloten akkoord. Brasser heeft toegezegd de koning van Denemarken te voorzien van 90.000 gld. Hij heeft daarvan al een kwart betaald en wacht op bericht van de koning of hij de rest in geld of een gedeelte ervan in wapens moet verschaffen. Vosbergen heeft hem geassigneerd op de contanten van het subsidie voor de Deense koning. Brasser verzoekt om betaling van de 90.000 gld. in geld of in obligaties van Doublet.
HHM accepteren de assignatie en laten Doublet onmiddellijk een obligatie van dit bedrag geven aan Brasser, te betalen zonder rente over acht maanden na vandaag. Blijft hij in gebreke dan beloven zij zes en een kwart procent rente per jaar te betalen, ingaand na afloop van genoemde acht maanden, de betaaldag inbegrepen. Zij stellen alle Generaliteitsmiddelen en inkomsten garant om daaruit de obligatie te betalen, met name de bedragen die door de provincies betaald zullen worden voor het Deense subsidie waarvan de termijnen vanaf maart zijn verschenen of nog zullen verschijnen. Brasser dient 25.000 gld. van de 90.000 gld. naar Gl├╝ckstadt over te maken naar de commissarissen van de koning aldaar (wat hij heeft beloofd), om met medeweten van resident Aissema en commissaris Hogenhouck indien hij daar nog is, aangewend te worden voor het onderhoud van de nog op de Elbe aanwezige soldaten van de koning. Indien de koning verklaart het resterende geld ook op de Elbe te willen hebben, moet Brasser dat eveneens daarheen overmaken.
De rente van de 90.000 gld. beloopt over een periode van acht maanden 3.750 pond tegen 40 groten. Vosbergen heeft aangenomen deze rente ten laste van de koning te dragen. Ook dit bedrag is geassigneerd op HHM.
HHM zullen deze assignatie ten bedrage van 3.750 gld. accepteren. Doublet moet zich door middel van een eenvoudige obligatie verplichten deze over acht maanden te betalen, zonder rente te beloven over de periode erna. Deze willen HHM niet dragen, maar ze zullen bevelen dat deze som betaald wordt.
Verder zal nog met Brasser worden overeengekomen 50.000 gld. naar de Elbe over te maken voor het onderhoud van het volk aldaar. Inzake de memorie van Detleff van Buchwolt d.d. 1 dec. zal eerst met Z.Exc. en daarna met Buchwolt gesproken worden wat nog verder daarheen moet worden gezonden.