03/12/1627, 3

03/12/1627, 3

3 De gecommitteerden van HHM rapporteren dat de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten het verzoek van de pachters van het kwart om een vergoeding in verband met het sluiten van de licenten ongegrond vinden. Deze licenten waren al gesloten aan vijandelijke zijde, toen zij deze pachtten.
HHM willigen het verzoek daarom niet in.