04/12/1627, 6

04/12/1627, 6

6 Bartholomeus du Corne, tafelhouder te Sluis, verzoekt HHM het onlangs door hen aan Abraham Willemsen Bijerman verleende octrooi tot het houden van een tafel te Sluis teniet te doen. Het zou op oneerlijke wijze zijn verkregen.
De Raad van Vlaanderen dient zich te laten informeren over deze zaak en HHM te adviseren.