06/12/1627, 1

06/12/1627, 1

1 In een rekest meldt Egbert Wouters zijn uitvinding om schepen te doen ontploffen te hebben beproefd aan enkele paalwerken op het nieuwe eiland in het IJ voor Amsterdam. Hij vraagt om een octrooi en om een vergoeding voor zijn uitvinding.
HHM geven dit verzoek aan de Admiraliteit te Amsterdam om van haar te horen of zij deze proef erkent. Daarna zal een besluit worden genomen.