06/12/1627, 10

06/12/1627, 10

10 Op het verzoek van Josephe Pallache zullen HHM schrijven aan de Admiraliteit te Amsterdam hen te informeren of er binnenkort een oorlogsschip of koopvaardijschip naar de kust van Barbarije [Marokko] vertrekt dat Pallache kan meenemen.