06/12/1627, 11

06/12/1627, 11

11 Naar aanleiding van het bericht van Rantwyck zullen Essen, Noortwyck, Duick, Ploos, Aelberts en Schaffer naast de gezanten naar Frankrijk en Engeland met Z.Exc. bespreken welke argumenten het beste kunnen worden gebruikt om de geschillen tussen koningen van Frankrijk en Engeland te schikken.