06/12/1627, 12

06/12/1627, 12

12 HHM besluiten dat voor 400 of 500 gld. aan lijnwaad wordt aangeschaft voor de legatie naar Frankrijk en Engeland.