06/12/1627, 13

06/12/1627, 13

13 Vosbergen rapporteert dat Z.Exc. de zaterdag door luitenant-admiraal Dorp en de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten meegedeelde regeling op het schoonmaken en bevoorraden van de eskaders goedkeurt. Hij vindt het ook nodig enkele compagnie├źn te selecteren en te legeren in de zeesteden. In plaats van pieken dienen de soldaten musketten te krijgen opdat zij op de oorlogsschepen als musketiers gebruikt kunnen worden. Het is niet verstandig deze uit de Nederlandse compagnie├źn te lichten en die zo te verzwakken. De voetspoeling wil Z.Exc. laten toepassen op degenen die zich verdedigen, anderen mag kwartier worden gegeven.
De heren van Holland schorten hun advies op.