06/12/1627, 14

06/12/1627, 14

14 Boiols en De la Bossiere, afgevaardigden van Durant, gouverneur van Glückstadt, komen binnen. Zij brengen een verzoek mee van de gouverneur aan HHM om hulp in de vorm van geld, levensmiddelen en oorlogsmunitie.
Ook is kapitein Astleij verschenen, die in acht dagen van Stade hierheen is gekomen. Hij bericht over de situatie van deze stad en meldt dat die van Hamburg beide zijden nog alles laten toekomen.
De gecommitteerden van HHM zullen met Joost Brasser of met iemand anders overeen zien te komen geld en levensmiddelen naar Glückstadt te brengen.