06/12/1627, 6

06/12/1627, 6

6 In een rekest stelt Abraham Vos, woonachtig te Enkhuizen, enkele uitvindingen voor om vijandelijke havens en wateren te blokkeren en dergelijke.
HHM schrijven de Admiraliteit in het Noorderkwartier de suppliant door iemand uit haar midden over deze uitvindingen te laten horen.