06/12/1627, 7

06/12/1627, 7

7 De Generaals van de Munt adviseren d.d. 27 nov. op de op 23 nov. door de muntmeester te Utrecht ingediende remonstrantie. Indien men verzekerd is van het intrekken en het ingetrokken blijven van de stempels van de te Utrecht gemunte stuiver, kan men het ontworpen plakkaat hiertegen wel achterwege laten.
De zaak zal hierbij worden gelaten, op voorwaarde dat de al gemunte stuivers worden ingewisseld.