07/12/1627, 2

07/12/1627, 2

2 Detleff van Bochwolt krijgt toestemming op zijn verzoek om te Amsterdam acht of tien stuurlui en veertig of vijftig matrozen in dienst van de koning van Denemarken aan te nemen.