07/12/1627, 3

07/12/1627, 3

3 Op verzoek van Dirck van Bleiswijck, oud-burgemeester van Delft, wordt geschreven aan de koning van Polen alsmede aan de staatse gezanten bij deze koning om restitutie te verkrijgen van twee vaten broodsuiker en twintig pijpen Franse wijn. Deze heeft hij uit Amsterdam naar Danzig [Gdansk] gezonden en zijn onderweg door enkele Poolse schepen ingenomen en naar Danzig gebracht. Daar schijnt men deze goederen te willen verkopen.