07/12/1627, 5

07/12/1627, 5

5 Noortwyck, Boetzeler en Schaffer rapporteren dat de Raad van Brabant geen nader voorstel doet op het drostambt te Steenbergen dan ene Dimmer te naturaliseren. Z.Exc. stelt voor een akte van non-prejuditie aan de Raad te geven.
Deze stukken zullen ter vergadering worden gelezen.