07/12/1627, 6

07/12/1627, 6

6 Over de verzoeken van ritmeesters Haultepenne om betaling van vier maanden gage en Eeckeren om betaling van een een maand gage, beide vervallen op 22 nov., mag de RvS besluiten.