07/12/1627, 7

07/12/1627, 7

7 Luitenant-kolonel Douchant dringt aan op betaling van de periode waarin hij absent was.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.