08/12/1627, 6

08/12/1627, 6

6 De gedelegeerde rechters inzake Amboina [Ambon] verzoeken om de informatie en andere stukken die deze zaak betreffen.
Deze stukken zullen na het overleggen van een ontvangstbewijs en inventaris worden verstrekt.