09/12/1627, 11

09/12/1627, 11

11 In een rekest meldt Laureins Block dat de Raad van Vlaanderen zijn verweer, in eerste instantie voor deze Raad in rechte niet aansprakelijk te zijn, heeft verworpen. Hij voelt zich bezwaard, evenals de burgemeester en de schepenen van het Vrije van Sluis die zich als derde partij stellen, en verzoekt mandement van appèl.
De Raad van Vlaanderen zal gevraagd worden over deze kwestie te berichten en adviseren.