10/12/1627, 5

10/12/1627, 5

5 Salomon Specx en Hendrick Gruisen, kooplieden woonachtig te Luik, verzoeken om een paspoort en een vrijgeleide voor alle goederen die zij vanuit Luik over de Maas en de Sambre door het Land van Namen naar Frankrijk zullen zenden. Deze worden aldaar ingevoerd om daarna langs dezelfde weg weer terug te keren.
Het advies van de RvS zal worden ingewonnen.