10/12/1627, 10

10/12/1627, 10

10 Ter Cuilen, teruggekeerd uit Roosendaal, biedt aan te rapporteren over de besprekingen betreffende de retorsie van de vijand in Twente. Deze zaak is echter al overgelaten aan Z.Exc. en die van Overijssel, zodat een rapport niet nodig wordt geacht.