13/12/1627, 12

13/12/1627, 12

12 HHM bespreken de op 8 nov. ontvangen brief van de Generaliteitsrekenkamer inzake de declaraties van Gelderland , Overijssel en Drenthe .
De declaraties van de provincies moeten naar de Rekenkamer worden gebracht om daar te worden afgehandeld conform de instructie. Die van Gelderland en Overijssel verklaren alvorens dit toe te staan, hun principalen te zullen schrijven om een resolutie op dit punt.